Ternary breidt haar activiteiten uit met de levering van diverse grotere hoeveelheden goederen, die wij eerst aan moeten kopen bij de fabrikant, waarvoor wij het importeurschap hebben. Wij financieren deze voorraad uit eigen winst, tesamen met kapitaal van particuliere investeerders.

Als u kapitaal ter beschikking wilt stellen voor de aankoop van voorraad, dan kunt u met ons kontakt opnemen. Wij geven u een dagrente voor de tijd, dat wij het kapitaal nodig hebben en de daarmee aangeschafte voorraad weer is verkocht. Wij betalen u dan terug met rente voor de dagen, dat het geld bij ons te leen was. Wij leveren u een dagrente, die overeenkomt met 10% rente per jaar.
Als zekerheid dient de factuur van de voorraad, die dan formeel als onderpand gegeven wordt.