Wij staan vermeld op de TOP50SOLAR. Zie bij Zonne-energie

Uw leven en werken in huis
Ternary B.V. heeft zich met de levering van nieuwe en goedkoopste photovoltaïsche zonnepanelen en binnenkort zelfbouw thermische zonnepanelen tot doel gesteld om voor haar klanten en partners een platform te zijn voor de levering van betaalbare duurzame producten en diensten rond Leven, Wonen en Werken met als basis de privé-woning of het bedrijf.

Wij bieden wij u hoogrendement mono- en poly-kristallijne zonnepanelen van Solar Fabrik AG van 50 tot 145 Wp. (www.solar-fabrik.de) Deze fabriek draait volledig op groene stroom en produceert dus CO2-vrij. Alle onderdelen zijn gefabriceerd in de Europese Unie.

Wij zijn ook hoofdimporteur van regelapparatuur van Innovative Versorgungs Technik (www.ivt-hirschau.de) Daarnaast leveren wij ook diverse apparatuur van andere fabrieken.Uw vrije tijd buitenshuis
Wij bieden u alle mogelijkheden met zonnepanelen voor autonome zonne-energiesystemen op uw caravan, camper, boot, vakantie- , tuin- of strandhuisje of overal daar, waar u geen stroom van een elektriciteitsmaatschappij kunt krijgen.

Voor deze toepassingen hebt u een of meerdere accu’s en een Solar-regelaar nodig. Ook kunt u daarbij een 220Volt-omvormer gebruiken, die u aan boord van 220Volt wisselspanning voorziet. Via een leverbare automaat kunt u dan automatisch omschakelen van walstroom naar eigen zonnestroom en terug. Zodra u de stekker in de camping- of walstroomaansluiting steekt, hebt daarvan 220 Volt en de zonnepanelen laden verder uw accu’s bij.

Op de foto een SF100A 100 Wp-paneel voor 24 Volt boordspanning. De SF50 en SF115A zijn voor 12 Volt boordspanning.

Uw eigen zonne-energiecentrale aan huis
Wij bieden u de mogelijkheid om tegen gunstige prijs uw dak te veranderen in een zonne-energiecentrale. Met kleiner dakoppervlak toch groot vermogen. Voor deze toepassingen hebt u een netgekoppelde 220Volt-inverter nodig om aan het elektriciteitsnet terug te leveren.
In 2004 is geen rijkssubsidie voor individuele particulieren beschikbaar.

Foto boven: SF115A monokristallijn op een fabriek.

Foto onder: SF100A polykristallijn op woonhuis in Zeeland.
Voor bedrijven is de Milieu Investerings Aftrek (MIA) van toepassing.

Ecologie en betaalbaarheid om onze latere generaties
Het is onze ervaring, dat mensen wel degelijk oog hebben voor ecologie en milieuvriendelijke producten en diensten, maar dat dit pas echt invloed op de samenleving gaat krijgen als de duurzame en milieuvriendelijke producten even betaalbaar zijn als de andere producten. Dit kan slechts door de grote aantallen. Daarnaast moet met een afstemming van de verschillende functies rond Leven, Wonen en Werken een besparing bereikt kan worden in een totaal leefconcept.


Onze kracht als uw voordeel
Het integrale aanbod van deze duurzame producten en diensten geeft de mogelijkheid om koppelingen te maken tussen de verschillende sectoren onder één platform.
De verschillende diensten en producten worden echter deels door partnerbedrijven of zelfstandigen uitgevoerd. U als klant merkt daar niets van.
Zo willen wij ons eerst voornamelijk richten op zonne-energie, maar ook op voordelige ICT-producten en -diensten en later op duurzame transportmiddelen voor woon-werk-verkeer. Inrichting van werkplekken in het eigen woonhuis met de modernste ICT-middelen voorkomt namelijk in bepaalde mate woon-werkverkeer en files op wegen..


Bedrijfsvoering
Ons bedrijfsvoeringsysteem is afgestemd om zo weinig mogelijk vaste kosten te maken en door massa-inkopen lage prijzen te bedingen.
De besparingen daarop laten we volledig toe komen aan de klant. Als bedrijf hebben wij slechts een centraal magazijn voor de online-verkopen en distributie naar onze verkooppunten.
Wij hebben geen kantoorgebouw. Al onze activiteiten worden gestuurd en gedaan vanuit privé-woningen met werkkamer met gebruikmaking van internettechnieken. Vergaderen doen we gezellig in restaurants.

 

Partner zijn
Ons unieke kortingssysteem geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Iedere klant kan verkoop- of uitleverpunt worden. Ons kortingsysteem treedt in werking voor eigen aankoop en voor de verkoop via dit verkooppunt, waardoor ook de eigen aankoop goedkoper wordt. Zo hebben we in de afgelopen twee jaar al duizenden zonnepanelen verkocht, waarvan vele honderden via tevreden klanten, die doorleverden naar kennissen en bekenden op campings en jachthavens enz. Wilt u partner zijn in het aanbod, dan gaan we samen kijken hoe uw product of dienst een bijdrage kan geven in het totaalconcept van duurzaamheid.